Wettelijke informatie

Advocaten Antwerpen – Ilse Van Mellaert

met zetel: Grotehondstraat 16 te 2018 Antwerpen (België)

Ondernemingsnummer 0812 546 063
RPR – Antwerpen
BTW: BE0812 456 063
Zichtrekening: BE17 6300 6638 3021
Derdenrekening: BE94 6300 6508 2514