Onze specialisaties...

Het kantoor richt zich vooral tot KMO’s, maar tevens tot particuliere geschillen.

Het proceseconomisch principe is een van de prioriteiten binnen het kantoor.

Veel belang wordt gehecht aan het tijdig detecteren van het probleem, zodat onze adviezen procedures kunnen vermijden of stopzetten.

Cliënten kunnen getuigen dat een grondige communicatie bij ons hoog in het vaandel wordt gedragen.

Het kantoor gaat er tevens prat op dat we niet stoppen bij het vonnis, maar eveneens toezicht houden op de uitvoering ervan, met de enige bedoeling dat een positief vonnis ook zal resulteren in een daadwerkelijke betaling voor de cliënt.

Het spreekt voor zich dat wij de insolvabiliteit, faillissement of collectieve schuldenregeling van bepaalde partijen niet kunnen vermijden. Indien dat gevaar reëel wordt, zullen we met consultatie van de beslagberichten, het KBO en andere uitvoeringstechnieken ervoor trachten te zorgen dat zoveel mogelijk schade voor de cliënt vermeden wordt.

– Binnen het huurrecht kunnen wij u van dienst zijn omtrent woninghuur en handelshuur.

– Veel van onze cliënten zijn aannemers binnen alle onderdelen van de bouwsector. De grondige voorbereiding en opvolging van gerechtsexpertises zijn hierbij zeer belangrijk.

– Daarnaast staan we voor u klaar bij adviezen rond contracten in het algemeen, met inbegrip van het vennootschapsrecht.

– Ook het insolventierecht neemt een belangrijke plaats in, wanneer u bijstand nodig hebt bij een faillissement of een CSR.

– Uiteraard komen alle invorderingen aan bod, waarbij steeds de grond van de zaak en vooral de uitvoeringsmogelijkheden onder de loep worden genomen. U bent niet gediend met vonnissen om uw muur mee te behangen, zonder dat u ooit geld zou gezien hebben.

– Voor andere rechtsdomeinen werkt ons kantoor samen met specialisten ter zake; fiscaal recht, familiaal recht en  sociaal recht. Er blijft evenwel een goede communicatie tussen de door ons aangezochte specialisten omdat uw dossier vaak een mix is van de onderscheiden rechtstakken, waarvoor een symbiose tussen onze kantoren in uw belang is.

Bad laywers can delay a trial for years.
Good ones even longer.
But the best laywers try to keep it short.